VoodooShield е програма за проактивна защита от вируси и мрежови атаки, която вече се предлага безплатно. VoodooShield работи на принципа на „бял списък“ и блокира стартирането на всякакви програми и процеси, с изключение на включените в белия списък приложения. Ако VoodooShield е блокирала даден файл, на потребителя се дава възможност да го изпрати за анализ […]

Източник: Калдата