Тирана гледа към бъдещето
За Албания сякаш най-лесно от всички балкански страни се разпространяват клишета и стереотипи и обикновено наистина е така – за онова, което не познаваш, си най-склонен да фантазираш. Няма да сгрешим обаче, като кажем, че тук се сблъскват митологичното и реалното както в историята, така и в настоящето. Как едно място, наситено с толкова много противоречия, успява да се освободи от оковите на миналото и да гледа към бъдещето? За миналото и настоящето на тази близка до нас страна знаем твърде малк…

Източник: Капитал