Шпионски игри: Как Мосад открадна най-секретния документ на СССР
20-ият конгрес на КПСС, проведен през февруари 1956 г., с право се смята от мнозина за повратна точка в съветската история. На него са взети някои много важни решения и е представен известният доклад „За култа към личността и неговите последици“, който бележи началото на десталинизацията. Оценките за това събитие се различават значително.Някой виждат в решението на конгреса опит за връщане към истинската, „ленинска“ версия на социализма….

Източник: novinite.bg