Приложението „еЗдраве“ вече активно: Улеснява достъпа на пациентите до медицинските им данни
Всички граждани вече имат достъп през мобилно устройство до личното си пациентско досие и до всички налични електронни здравни документи, вписани в Националната здравноинформационна система (НЗИС). Това стана възможно след като Министерство на здравеопазването и „Информационно обслужване“ АД пуснаха в експлоатация мобилното приложение „еЗдраве“. То осигурява достъп на потребителите до вписаните в НЗИС прегледи, направления, рецепти, ваксини, резултати от лабораторни изследвания, обща здравна информация, и др….

Източник: novinite.bg