Видеорегистратори във влаковете – възможно ли е?

В настоящата ера, в която живеем, технологиите за видеонаблюдение и регистрация могат да бъдат от огромна полза в различни ситуации, включително в железопътния транспорт. Видеонаблюдението би могло да доведе до повишаване на безопасността на пътниците – видео регистраторите или системата за видео наблюдение могат да излъчват в реално време снимки от вагоните на влака, което може да помогне да се открият незаконни действия, като например вандализъм, кражби, насилие и други престъпления. Това може да улесни действията на охраната и на органите на МВР, което да повиши разкриваемостта на престъпленията.

С оглед влаковите инциденти от последните месеци системите за видеонаблюдение могат да помогнат и за идентифициране на нарушения на скоростта. Подобни системи за видеонаблюдение могат да измерват скоростта на влака и да предупреждават машиниста, ако превишава скоростта на движение. Това може да помогне да се намали риска от пътни инциденти и да се подобри безопасността на всички пътници.

Видеорегистраторите в машината могат да следят и поведението и действията на машиниста. Чести са случаите, в които пред влака изскачат хора в опит за самоубийство или случайно, а един видеорегистратор ще позволи да се извърши по-бързо разследване и така на пътниците няма да се налага да чакат с часове, докато се разпитат машинистите.

Друг позитивен ефект от внедряването на видеонаблюдение може да бъде от гледна точка подобряване на ефективността на транспорта – чрез наблюдение работата на персонала, което да доведе до подобряване обслужването на пътниците. Това може да доведе до повишаване на ефективността на транспорта, като намали времето на забавяне на влака и увеличи графика на маршрутите.

Видеозаписите биха могли да улеснят и спомогнат за разследването на инциденти – включително такива с пътници във влака, а също така и при други инциденти – например пожари. Това може да улесни разследването на събитията и да се открият причините за тях, като се постигне и превантивен ефект.

От правна гледна точка следва организацията и внедряването на система за видеонаблюдение да бъде предшествано от задълбочен анализ на Закона за защита на личните данни и GDPR. При адекватно разполагане на камерите по начин, който не превишава поставените цели на видеозаснемането, не би се стигнало до неправомерно засягане правата на пътниците и служителите. Преследването на по-висш обществен интерес е основание да се осъществи обработването на лични данни /в случая – визуален образ/. Разбира се, задължително е да се направи анализ, както и да бъдат изготвени надлежно изискуемите документи като Политика за защита на личните данни, уведомления и др.

Източник: Факти