Zero Install е пакетен мениджър, позволяващ публикуването и поддържането на нов софтуер да става директно от потребителските сайтове, без да е необходимо използването на външни хранилища или облачни услуги. Zero Install позволява стартирането на програми от създадените пакети и има версии за Linux, FreeBSD, Solaris, Mac OS X и Windows. Кодът на Zero Install е […]

Източник: Калдата