Вотът на 2 октомври ще ни струва 70,5 милиона лева
Правителството одобри план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 година.Одобрените средства са в размер на 70,5 млн. лева.Дейностите, които ще се финансират с тях включват: подготовка и отпечатване на избирателните списъци; закупуване и изработване на необходимите изборни книжа и материали; отпечатване на бюлетините; логистично осигуряване на областните и общинските администрации и на администрацията на Министерския съвет; възнаграждения на членовете на районните и секционните избирателни комисии; компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите; провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и начина на гласуване….

Източник: novinite.bg