Убийцата Габриела Славова била активен екоактивист
„Габриела Славова е активен екопазител и ековдъхновител. Любовта към природата, изследователският дух, нестихващият ентусиазъм към екопромяна и екомениджмънт образованието са стабилните основи, върху които се крепи активната дейност на пазител и приятел на природното наследство на Земята. Нейният пример е ценен за българската природа и устойчивото бъдеще, защото мотивира младите да познават, опазват и ценят природата….

Източник: novinite.bg