Трябва да свалим инфлацията бързо с поне 1%, за да влезем в еврозоната
С поне 1%, а и повече трябва да се свали ръстът на цените в България през тази година, за да се изпълни инфлационният критерий за влизане в еврозоната от началото на 2025 г. Това показват сметките към момента.Критерият за ценова стабилност изисква средния темп на инфлация да не надвишава с повече от 1,5 процентни пункта този в трите държави членки с най-добри резултати. Ако държавите от ЕС решат да спазват стриктно условията за приемане на нова страна в еврозоната, повече от очевидно е, че няма да отговаряме….

Източник: novinite.bg