Total Uninstall е един от най-добрите деинсталатори. Той записва състоянието на системата преди и след инсталацията, представяйки сравнителен анализ във вид на дървовидна графика, показващ измененията в регистъра и/или файловете, независимо дали са добавени или променени/презаписани. Total Uninstall запазва резултатите и при деинсталация извършва пълно почистване на компютъра до състоянието преди инсталацията. Total Uninstall следи […]

Източник: Калдата