Textify е съвсем малка по размери програма, която дава възможност за копиране на практически всякакъв текст, от места, от които се счита, че не може да се копира с обикновени средства – диалогови прозорци, менюта, панели със софтуерни инструменти и други. В Textify се използват горещи клавиши, чрез които се кликва в определена област на […]

Източник: Калдата