TeraCopy копира или мести файловете далеч по-бързо в сравнение с Windows. Предлага пауза и продължаване на файлови трансфери. В случай на грешка по време на копирането, прави няколко опита и в най-лошия случай просто прескача проблемния файл, не прекъсва целия трансфер. TeraCopy показва списък с всеки един копиран файл, така че, при възникване на грешка, […]

Източник: Калдата