Telegram е месинджър с използване на принципно нови технологии за обмен на данни. Въпреки името си, Telegram е много по-бърз от другите подобни приложения. Програмата използва протокола MTProto, който осигурява висока скорост на работа и позволява качването на много големи файлове в електронните облаци. Сложната система за шифриране на данни гарантира максимална безопасност на комуникацията. […]

Източник: Калдата