Своге пред екокатастрофа заради десетки тонове измряла риба
Трети час продължава извънредното заседание на кризисния щаб в Община Своге. След частичното решение на проблема с безводието, общината все още не успява да намери решение на проблема с измрялата заради пресъхналата река риба.Според ветеринарните власти животинските отпадъци се обезвреждат по два начина: или чрез изгаряне в екарисаж или чрез загробване. Тъй като състоянието на рибата вече е такова, че не подлежи на изгаряне в екарисаж, тя трябва да се зарови на безопасно за населението място, където няма подпочвени води….

Източник: novinite.bg