Свети пророк Аарон контролирал катаклизмите с магически жезъл

Змия, виеща се около златна пръчка с крила и под идеална сфера. Това е мистичен символ, съществуващ от незапомнени времена. Тайнственият жезъл се нарича Кадуцей и присъства в много религии. Той е символ на месопотамския бог Нинута, на египетския бог Анубис, на гръцкия Хермес, на тракийския Дионисий. В будизма този символ е тясно свързан с йогата и медитацията. Змията там е идентифицирана с енергията, концентрирана в основата на човешкия гръбнак. Там тя лежи, навита три и половина пъти и пробужда биоенергията на човека, наречена кундалини. Счита се, че такъв жезъл е притежавал и Аарон, братът на Моисей. Като този артефакт безуспешно се търси вече от хиляди години.

 Еврейските вождове полагат жезлите си в Скинията.

Еврейските вождове полагат жезлите си в Скинията,  bg.ellas-cookies.com

Свети пророк Аарон е бил първият първосвещеник на еврейския народ. Той е по-голям брат и сподвижник на свети пророк Моисей Боговидец, когото придружава по време на Изхода на евреите от Египет. Отричайки съществуването или поне величието на Йехова, фараонът предизвикал Моисей и Аарон да покажат силата на този Бог. „Тогава Моисей и Аарон влязоха при Фараона и направиха, както заповяда Господ; Аарон хвърли жезъла си пред Фараона и служителите му, и жезълът стана на змия. (Изход 7:10)

С този жезъл Аарон според преданието можел да причинява различни катаклизми, а също и да ги контролира, т.е. да ги прекратява. С него Аарон извършил три от седемте наказания, сполетели Египет. Заради отказа на фараона да освободи еврейския народ той превърнал водата в кръв, предизвикал нашествието на жаби, а после и нашествието на мухи.
 

 Аарон превръща водата в кръв.,  

Аарон превръща водата в кръв, thoughtco.com

Друга история на тайнствения жезъл е свързана с конфликта между юдеите, който се случил по време на 40-годишното им скитане в пустинята. Тогава представителите на 12-те рода влезли в ожесточен спор. Те били недоволни, че левитите (първосвещениците) били само от рода на Моисей и Аарон и само те имали право да служат на Бога. Ето защо в един момент другите родове предявили претенции към тази привилегия. За да разрешат спора, те прибегнали до Божия съд, като положили през нощта жезлите си в скинията (сглобяем храм, подобен на шатра – б.р.). На сутринта Йехова дал съдбовен знак: жезълът на Аарон бил покрит с листа, цветя и плодове от бадеми. Това чудо било последното доказателство за избраността на левитите.(Числа, 17: 2-10). Къде е жезълът на Аарон, обаче и до днес остава загадка. Старо пророчество реди, че той ще се намери, когато един ден се открие гробницата на Аарон. Изследователи изтъкват, че това може да се случи и ако се открие кивотът. В ковчега се пазели не само каменните скрижали с десетте Божи заповеди, но също така и жезълът на Аарон, пише „Телеграф“.

 Жезълът присъства и в герба на финландския град Яйваскила.

 Жезълът присъства и в герба на финландския град Яйваскила. bg.ellas-cookies.com

Слагат символа на гербове

В християнството жезълът на Аарон се превръща в атрибут на София Мъдрост Божия. Нейната икона с кадуцея може да се види в православната иконография. Седейки на златния трон, София го държи в дясната си ръка. Тълкува се като символ на ножа, с който се разрязва просфорът, което пък от своя страна символизира разсичането на тялото на Агнеца Христос. Също така това е символ на Неговата смърт на Голгота. И по точно – на копието, с което римският войн Лонгин пробожда разпнатия Иисус. Патериците на православните и католическите епископи също наподобяват този жезъл.

В съвременния свят кадуцеят се използва често като лого на търговските и индустриалните камари на много страни по света. Той е включен в емблемите на арбитражните съдилища и Федералната митническа служба на Русия, както и в медицинската служба на американската армия. Жезълът присъства и в герба на финландския град Яйваскила.

Източник: novinite.bg