StrokesPlus е много полезна безплатна програма, която добавя в операционната система Windows разширено управление на всякакви приложения с помощта на компютърната мишка. С помощта на StrokesPlus е възможно управляването на действията чрез жестове, направени с компютърната мишка. След стартирането на StrokesPlus вече са налични вградени колекции от жестове за различни ситуации и за всякакви потребители […]

Източник: Калдата