Сред страните, които имат най-дълга работна седмица в ЕС сме
През 2022 г. гражданите на ЕС на възраст 20-64 г. са работили средно 37,5 часа седмично, сочат публикувани днес данни на Евростат.Сред страните членки на блока обаче се наблюдават съществени различия.Работната седмица е най-дълга в Гърция (41 часа), Полша (40,4 часа), Румъния и България (по 40,2 часа).В контраст, с най-кратка работна седмица е Нидерландия (33,2 часа), следвана от Германия (35,3 часа) и Дания (35,4 часа)….

Източник: novinite.bg