Шефът на Комисията за регулиране на съобщенията си гласувал сам 63 000 лева бонуси

КПКОНПИ, оглавявана от Сотир Цацаров, взе, че се разработи, след като властта официално се смени.

Председателят на Комисията за регулиране на съобщеният Иван Димитров си е гласувал сам бонуси и ги е получавал близо 3 години. Заради конфликт на интереси КПКОНПИ му отнема над 63 000 лева, натрупани от бонусите, и го глобява с още над 11 000 лева.

На днешното си заседание антикорупционната комисия е разгледала сигнал срещу Димитров, подаден „от орган на изпълнителната власт“, се казва в съобщение на КПКОНПИ.

Иван Димитров бе назначен на поста през 2018 г. с мандат до 2023 г. В периода 2019-2021 е издал 11 заповеди, с които се определят допълнителни възнаграждения за служители в КРС, сред които е и самият той. Възнагражденията са били изплащани заедно със заплатите по утвърдени от председателя поименни списъци.

Издаването на заповедите и утвърждаването на поименните списъци към тях, в които е фигурирало и неговото име, е осъществяване на правомощия в частен интерес, посочва КНКОНПИ.

Комисията намира, че той е бил в конфликт на интереси, осигурявайки си материална облага в периода януари 2019-октомври 2021.

Законосъобразното поведение в случая би било да си направи самоотвод от служебните задължения, с които определя собствените си допълнителни възнаграждения, пишат от комисията.

На Димитров е наложена глоба от 5000 лв. В полза на държавата се отнемат 63 449 лв., представляващи материалната облага, реализирана от конфликта на интереси, както и 6434, 34 лв. – дневното възнаграждение за дните, в които са подписани и утвърдени заповедите, съобщава КПКОНПИ.

Глоба и за главния архитект на Стара Загора

Антикорупционната комисия е установила конфликт на интереси и при главния архитект на Стара Загора Виктория Грозева. Производството срещу нея е започнало по сигнал. Поводът е нейна заповед от юни 2020 г., с която е разрешила изработване на подробен устройствен план (ПУП) на архитектурно дружество, чийто едноличен собственик е нейният съпруг. Благодарение на тази заповед, съпругът на Грозева е получил възнаграждение по договор за инвестиционно проучване и проектиране от фирма, с която е сключил договора. По този начин е реализирана нематериална облага, изразяваща се в помощ и подкрепа, и материална – изразяваща се в получаване на парична сума, в частен интерес за свързано с нея лице, добавят от комисията. В случая е следвало Грозева да си направи самоотвод от конкретното си задължение по служба. Наложена й е глоба в размер на 5000 лв.

Решенията на КПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси не са окончателни и подлежат на обжалване или протест по реда на АПК. Установяването на конфликт на интереси с влязло в сила решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго. За Иван Димитров и Виктория Грозева приетите решения на КПКОНПИ не са влезли в сила.

Източник: novinite.bg