Ретрограден Меркурий във Везни: Важно е да сме внимателни и да не прибързваме

На 10.09. планетата Меркурий, планетата на комуникациите, сделките и мисълта обръща своя ход и ще се движи ретроградно през знака Везни до 31.09. Ретроградното движение на Меркурий ще насочва голяма част от вниманието ни към нас самите, към вижданията, мислите ни и собствения ни свят, което ще ни фиксира в собствения ни мироглед и по всяка вероятност ще загубим гъвкавостта си. Няма да сме достатъчно обективни и няма добре да разбираме другите и гледните им точки, което до голяма степен ще затруднява вземането на правилни решения. Поради тази причина…

Източник: Дама БГ