Ремонт на покриви 2

Дейностите свързани с покрива са твърде трудоемки, сложни и опасни, поради което е абсолютно наложително използването на качествени фирми, майстори и бригади за ремонт на покриви.

Видове покриви

За формирането на крайната цена за ремонт на покрив, трябва да включим транспорт и логистика, цена за труд, цени за демонтаж и монтаж, цени за материали.

Цена за видове покриви

Важен момент при определяне на крайната цена за ремонт на покриви са всички материали за ремонт на покриви, като:

  • Положената саморазливна хидроизолация на покрив;
  • Количеството дървен материал – греди, шипки и челни дъски;
  • Типа покритие – ондулин, пчелна пита, керемиди или цигли;
  • Общия метраж поцинковани улуци, пвц, кафяви или метални улуци;
  • Вид и размер на странична обшивка за покрив;
  • Архитектурната сложност – пирамидален, плосък, едноскатен или двускатен покрив.

Ремонт на Покриви

Повреденият покрив е един от най-значимите врагове на всяка къща без значение от структурата й. Проблемите, които със сигурност ще се появят са много: плесен, лоша миризма на мухъл и влага.

Видове покриви в България

Архитектурния ансамбъл по-посещаваните градове на България се допълва от майсторските покриви на всяко жилище.

Тук трябва да споменем основните дейности свързани с Ремонт на покриви София, Ремонт на покриви Варна, Ремонт на покриви Стара Загора и Ремонт на покриви Велико Търново, както и спомагащите услуги като: Полагане на Шумоизолация за покрив, Монтаж или демонтаж на Улама, както и използваните Строителни материали.