Ръст на туристите през юни 2023 г. и юли 2023 г. отчитат от НСИ
По данни на НСИ общият брой регистрации на български и чуждестранни туристи в местата за настаняване е над 2,4 млн. за периода юни–юли 2023 г., което е увеличение с близо 12% спрямо същия период на миналия летен сезон. Резултатите са с близо 4% по-високи спрямо същия период на 2019 г. общо за страната, като това се дължи предимно на повечето български туристи. Общият брой реализирани нощувки от български и чуждестранни туристи все още е с 8% по-малък от предпандемичното равнище….

Източник: novinite.bg