Промиване на мозъци или новата реалност: Трима от четирима европейци искат електромобил

Според последния EY Mobility Consumer Index, годишно проучване, проведено от Ernst & Young в над 18 страни в Европа, 72% от респондентите възнамеряват да закупят електрифициран автомобил (напълно акумулаторен или хибриден).

Индексът EY позиционира Италия като водеща страна в Европа по отношение на въвеждането на електрически превозни средства (83% от респондентите искат да карат електромобили), следвана от Испания (78%), Норвегия (73%), Швеция (72%), Великобритания (59%), Франция (58%), Холандия (56%) и Германия (55%).

Като ппичина за това желание се посочва опазването на околната среда. Устойчивостта и опазването на околната среда са основните причини за желанието за закупуване на електрическо превозно средство, според 38% от анкетираните.

Въздействието на общото увеличение на цените, особено това на горивата, води до увеличение с допълнителни 34% на тези, които мислят да изоставят превозните средства с двигатели с вътрешно горене. 65% са готови да платят дори повече , а 35% ще чакат електромобилите да поевтинеят.

По-конкретно, 23% от потенциалните купувачи очакват да закупят изцяло електрически автомобил през 2022 г. От друга страна, 22% биха закупили plug-in хибрид, което също е увеличение (21%) в сравнение с 2021 г., когато средната глобална стойност е равна на 10%. И накрая, по-малко от 20% биха купили кола с ДВГ .

Още нещо любопитно от проучването е разпределението на желаещите да имет електромобил по местоживеене. Сред тези, които възнамеряват да закупят електрическа кола през тази година, 43% живеят в селски район , 18% в близост до селата, 18% в центъра на голям град, 12% в малък град и 9% в крайградски зони.

Източник: Факти