Prime95 е програма за тестване стабилността на дадена система. Чрез максимално натоварване на всички основни компоненти се установява дали компютърът наистина работи стабилно. Ако имате съмнения, че системата ви има някакъв хардуерен проблем, това е програмата, която ще успее да натовари компютъра дотолкова, че да стане ясно дали съмненията ви са верни. Просто пуснете тест, […]

Източник: Калдата