Предоставяме хуманитарна помощ на Сирия

България ще предостави хуманитарна помощ за хората на Сирия и сирийските бежанци в региона, реши правителството на днешното си заседание. Финансирането ще бъде осигурено от средства по бюджета на Министерството на външните работи, предназначени за развитие и хуманитарна помощ.

Одобрената помощ е в съответствие с приоритетите на Средносрочната програма за помощ за развитие и за хуманитарна помощ на Република България за периода 2020-2024 г. и с географските приоритети на България по хуманитарните въпроси за 2022 г.

Хуманитарната помощ за Сирия, на обща стойност 273 816 лева, ще бъде разпределена към Детския фонд на ООН (УНИЦЕФ) (127 129 лева), Международната организация по миграция (МОМ) (97 791 лева) и към Фонда на ООН за населението (UNFPA) (48 896 лева) за осъществяването на проект на UNFPA в областта на защита от насилие, основано на пола.

Предоставената от България хуманитарна помощ ще допринесе за посрещане на хуманитарните потребности на хиляди хора. Страната ни продължава да бъде част от усилията на ЕС и на международната общност за решаване на най- острите хуманитарни предизвикателства и за облекчаване на страданията и подпомагане на хората на Сирия и сирийските бежанци в съседните страни.

Източник: novinite.bg