Предложение: Енергото да лепи бележки, когато ще спира тока
Председателят на Общински съвет – Русе Иво Пазарджиев отправи свое предложение до омбудсмана на Р. България д-р Диана Ковачева относно вменяване в задълженията на електроразпределителните дружества, съгласно което уведомленията за прекъсвания в електрозахранващата мрежа да бъдат оповестявани писмено в районите и жилищните блокове, където се предвижда профилактика, освен да бъдат изписвани в сайтовете на съответната община и публикувани в местни медии и средства за масова комуникация….

Източник: novinite.bg