Повишават таксите в повечето университети у нас
Средният размер на таксата за обучение в държавни висши училища за академичната 2023/2024 г. ще е 1050 лв., а за кандидатстване – 50 лв., реши правителството. По предложение на държавните висши училища и научните организации Министерският съвет утвърди таксите, които ще заплащат 143 950 студенти и 4050 докторанти в редовна и задочна форма на обучение.При изготвянето на предложението, което внесохме в Министерски съвет, сме се съобразили изцяло с предложенията на държавните висши училища….

Източник: novinite.bg