Поляха със студен душ пенсионерите, индексацията няма да бъде 12%
Без индексация на пенсиите с 12% от 01.07.2023 г. биха се спестили 1,147 млрд. лева, а ако увеличението на пенсиите стане от 1 октомври икономията за бюджета ще е в размер на 573,6 млн. лева. Това е записано в Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2023–2025 г., публикувана от Министерство на финансите. В нея е записано още, че през следващите две години пенсиите ще се увеличат с по-малък процент спрямо тази….

Източник: novinite.bg