Огромен проблем с измираща риба в язовир „Студен кладенец“

Областният управител на Кърджали Даниел Делчев призова за мерки за решаване на проблема с измиращата риба в язовир „Студен кладенец“.

Той е изпратил на 29 юни писмо с настояването до Басейнова дирекция-Пловдив, Българската агенция за безопасност на храните, Регионалната здравна инспекция в Кърджали и Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково. Писмото е публикувано на страницата на Делчев във Фейсбук.

„Необходимо е да обърнете сериозно внимание в съответствие с Вашата компетентност и да предприемете мерки, за което да ме уведомите своевременно“, призовава областният управител.

Той изтъква, че за да се гарантират биологичното разнообразие и опазването на водните ресурси от замърсяване, очаква отговорните институции да работят съвместно, бързо и ефективно в полза на гражданите.

Първите сигнали за измряла риба в акваторията на изкуственото езеро бяха регистрирани на 20 май. РИОСВ вече веднъж предприе проверка на сигналите и взе проби от язовира, но конкретен замърсител, който да причинява смъртта на водните обитатели, не бе установен. 

Източник: novinite.bg