MuPDF е съвсем лека Open Source програма, написана на езика за програмиране C. MuPDF е четец за PDF файлове, включително и с много големи размери, за кратък период от време и максимална точност на изобразяване на документите. MuPDF показва текстовете и и изображенията с точност до част от пиксела и по този начин детайлността е […]

Източник: Калдата