Microsoft представи новата версия на на пакета с полезни помощни програми PowerToys за Windows. Това е култова програма сред по-опитните потребители и сравнително малко известна сред другите. PowerToys дава възможност за промяна на някои аспекти на операционната система. Всичко се предлага в удобен и приятен интерфейс, и не се налага ровенето в различните настройки и […]

Източник: Калдата