Когато Любовта ви позове, последвайте я, макар пътеките ѝ да са стръмни и сурови…

Когато Любовта ви позове, последвайте я, макар пътеките й да са стръмни и сурови… И когато крилете й се разперят върху вас, отдайте й се, макар мечът, скрит в перата й, да ви ранява… И когато тя ви проговори, повярвайте й, макар гласът й да руши мечтите ви, тъй както севернякът градините попарва… Защото любовта както е корона, тъй е и тежък кръст. Както е ластарът на лозницата, така е и резитба… Както се издига до върхарите ви и гали нежните ви клонки, затрептели в слънчевия сяй, така се спуска и до корените ви и зле разтърсва ги, макар и впити…

Източник: Дама БГ