Какво се случва с неизползвания платен годишен отпуск?
До 31 януари на всяка календарна година, работодателят е длъжен да уведоми писмено всеки работник или служител за полагаемия платен годишен отпуск. Право да ползват отпуска имат всички работещи по Трудов договор, които имат най-малко 4 месеца зачетен трудов стаж според Кодекс на труда (чл. 155 от КТ).Платения годишен отпуск не може да се отлага. Работодателят е длъжен да разреши на работника или служителя, да използва платената отпуска до края на съответната календарната година, за която се отнася (чл….

Източник: novinite.bg