Какви са тестовете за 4 клас, които ще се проведат утре и вдругиден

Задачи, които изискват творчество и логическо мислене, са включени в тестовете на Националното външно оценяване за IV клас на 26 (четвъртък) и 27 (петък) май т.г., съобщиха от Министерството на образованието и науката.

И тази година изпитът по БЕЛ ще е от три части, като в първата децата трябва да се справят с аудиодиктовка с обем до 60 думи. Чрез нея се проверят техните умения за прилагане на изучени правописни правила и за графическо оформяне на началото и края на изречението. Към диктовката четвъртокласниците ще решават също 10 езикови задачи с избираем отговор. 

Втората част от изпита включва текст за четене с разбиране и 10 тестови задачи към него – с избираем и със свободен отговор. При отворените въпроси учениците трябва да дадат кратък отговор с цитат от текста или пък със свои думи.

Третата част е задачата за създаване на собствен текст. Тук от  учениците се изисква да създадат самостоятелно текст от няколко изречения, като покажат умения за смислово единство, езикова свързаност на написаното и творческо и оригинално мислене.

При теста по математика, който ще е в петък, също няма промяна спрямо миналата година. Изпитът се състои от 25 задачи, 18 от които са с избираем отговор. Пет задачи изискват кратък свободен отговор, има и една текстова задача с практическа насоченост.

От учениците се очаква да прилагат алгоритмите за събиране, изваждане, умножение и дeлeние, да работят с мерните единици, да познават геометричните фигури и техните елементи, да описват ситуации от реалния свят с математически модели.

Максималният брой точки на всеки изпит е 100, като те се преобразуват в оценка.

От МОН допълниха, че се очаква на изпитите по български език и литература и по математика да се явят почти 58 300 четвъртокласници в 1751 училища.

Източник: novinite.bg