Франция ще спре субсидиите за китайски електромобили

Франция ще направи китайските електрически автомобили по-малко привлекателни за купувачите, след като през изминаващата година те биват избирани от все повече хора на европейския пазар. За тази цел правителството е разработило нови правила за предоставяне на субсидия за закупуване на автомобили с батерии. От декември тази година отстъпката от цената ще бъде по-трудно достижима, съобразена именно с китайските автомобили.

В момента, за да получи отстъпка до 7 хил. евро, автомобилът трябва да отговаря само на едно изискване: да отделя по-малко от 20 грама CO2 в атмосферата на километър пробег. От декември, когато ще заработят новите правила, това вече няма да е достатъчно. На всеки модел ще се присъждат точки, не само за ниски емисии по време на експлоатация, но и по цялата производствена верига.

Подробната процедура за изчисление ще бъде публикувана следващата седмица, въпреки че вече е известно, че тя ще включва шест източника на парникови газове. Окончателната оценка ще вземе предвид количеството емисии от производството на стомана и алуминий; използването на суровини както в конструкцията, така и в батерията; и емисиите по време на сглобяването и транспортирането до купувача.

Източник: Факти