ЕВН пуска фактурите за бизнес клиенти с отразени компенсации за юли
Фактурите за потребена енергия на бизнес клиентите през месец юли, които започват да излизат тази седмица, ще включват компенсацията, определена в Програмата за компенсиране разходите за електрическа енергия, съобщават от EVN България. От енергоразпределителното дружество напомнят, че компенсацията е част от крайната сума, дължима от съответния небитов клиент за потребената от него енергия….

Източник: novinite.bg