Ето как ще се превръщат цените от левове в евро, когато го въведем
Ето какво ще пише в специалния закон за смяната на валутите:Търговците могат да откажат плащане с повече от 50 броя монети в леваБанкоматите ще пускат само евроЦените ще се изписват в левове и евро до втория знак след десетичната запетаяДължими суми към държавата ще се закръгляват само надолу, а плащанията на държавата към граждани и фирми – само нагореОбменният курс ще бъде фиксираният към момента – 1,95583 лева за евро Как ще се превърнат цените от левове в евро, когато въведем общо европейската валута? Как ще се разплащаме в евро? Как физически ще заменим левчетата и до кога? Как ще получаваме заплати и пенсии, как се преизчисляват финансовите инструменти като акции, облигации? Как ще се предпазим от спекула с цените и ще има ли санкции за спекулантите?Отговорите на всички тези въпроси ще бъдат дадени със закон за въвеждане на еврото….

Източник: novinite.bg