Електронно досие за пенсия – достъп до новата система на НОИ и какви ще са ползите
Интегрирана информационна система, която ще позволи използването на Електронното осигурително досие за пенсия (ЕОДП), внедрява Националният осигурителен институт (НОИ).В електронното досие по нов начин ще бъдат представени някои от съществуващите и към момента на сайта на ведомството справки за осигурените лица във връзка с пенсионните им права (за осигурителен стаж и доход), както и справки в услуга на пенсионерите (за издадени пенсионни разпореждания и актуално състояние), посочиха от НОИ….

Източник: novinite.bg