Световни борсови експерти казваха „Не е възможно“, WIN доказа обратното!

Целта на WIN беше да запише минимум 2,93 милиона лева в първото публично предлагане на Бийм пазара на Българската Фондова Борса за 2022 година. Максимумът, определен от закона е 5.8 милиона лева. Минути след началото на търговската сесия в 09:30 сутринта, само при водещия мениджър по емисията ИП Карол АД бяха подадени заявки, които надвишаваха максимално допустимия по закон размер на емисията. В края на сесията, която продължи четири часа и половина, общият брой заявки надхвърлиха 14.2 милиона лева и над 840 човека успяха да станат акционери в WIN, а първичното…

Източник: Дама БГ