Проект „Имало едно време“, № 2022-3-BG01-KA152-YOU-000093231, по програма „Еразъм+“
Сдружение „Вокс Хумана 2020“ стартира в гр. Приморско международен младежки обмен, който има за цел запознаване с легенди, митове и предания от Румъния, Турция, Северна Македония, Сърбия и България, тяхното историческо развитие и съвременните културни прояви. Предвидените проектни дейности ще фокусират вниманието върху ролята на Европа, преосмислена и представена като част от единно цивилизационно и мултикултурно пространство, ще се търсят и чертите на нейния духовен и цивилизационен автопортрет….

Източник: novinite.bg