„По-силни от травмата“ или как група жени се справят с белезите на войната
„Аз съм много повече от моята травма“ е програма за терапия, създадена преди години в Хърватия, за да помогне на жени, които са преживели непоносими травми по време на хърватската война за независимост.

Тази вечер в София ще може да бъде…

Източник: Дневник БГ