„Градска пивница“ от създателите на „Банкович“
Дълги години на това място се помещаваше Френският културен институт. Чаровно и живо място с книжарница и кафене, каквото в момента на новия му адрес много липсва. Преди него по време на соца там беше Немският културен център, за който имам смътни спомени, далеч не културни, камо ли интелектуални. Там се „пускаха“ стоки. Безценни стоки като цветни чайници и паници, велурени ботуши и коледни украси. Най-желани бяха кранците, или коледните венци. Появяваха се точно по това време на годината. На оп…

Източник: Капитал