На 6-ти май тази година Министерството на промишлеността и търговията на Руската Федерация утвърди списък от стоки от 26 категории, които ще се доставят на територията на страната чрез така наречения паралелен внос, което означава без съгласието на собствениците на търговските марки. След легализацията на този паралелен внос цената на техниката за крайния потребител може […]

Източник: Калдата