Тъй като изкопаемите горива причиняват все повече опасни емисии, компаниите навсякъде се стремят да намалят производството на парникови газове. Един от ключовите начини за това е геотермалната енергия, казва Мат Хоуд, съосновател и ръководител на проекти в Quaise Energy.  Общото енергийно съдържание на топлината, съхранявана под земята, надхвърля милиард пъти годишните ни енергийни нужди като […]

Източник: Калдата