В края на март 2022 г. трябва да бъде пуснат браузъра Google Chrome 100 и с появата на третата цифра в номера на версията може да възникнат проблеми, поради които някои сайтове да спрат да се отварят. Google вече е наясно с потенциалните усложнения и работи за преодоляването им. Когато за да работи уеб-сайтът е […]

Източник: Калдата