2021 беше поредната година, обусловена от коронавирусната обстановка и гейм света не беше подминат. Множество забавяния, отлагане на премиерите, трудности в работата на екипите и сътрудничеството между членовете им. Все пак имахме няколко наистина значими събития тук във всеки един жанр. В настоящия материал ще се спрем над десетте най-добри стратегии и RTS заглавия, появили […]

Източник: Калдата