Болница Александровска е пред фалит – за 14 месеца задълженията са се натрупали до над 24 млн. лв.
За периода 30.06.2021 г. до 31.08.2022 г. ръководството на УМБАЛ “Александровска” ЕАД е допуснало увеличаване на просрочените задължения до размер на 24 250 740 лв. Сумата на просрочията представлява 61,69% от общия размер на задълженията към тази дата и води до много висок риск от изпадане в неплатежоспособност и невъзможност за осъществяване на лечебна дейност.Натрупаните просрочени задължения към доставчици от последната година – 2021 г….

Източник: novinite.bg