Ако ще ходите на санаториум по програмите на НОИ, побързайте с ваденето на удостоверение
Териториалните поделения на Националния осигурителен институт ще издават удостоверения за профилактика и рехабилитация до 20 декември 2022 година включително. Последната дата, на която правоимащите лица могат да постъпват в изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация, е 21 декември 2022 година, съобщават от НОИ.Действията за прекратяване на програмата за профилактика и рехабилитация за тази година са необходими, тъй като договорите, сключени с изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация, са със срок 31….

Източник: novinite.bg