Advanced CSV Converter е програма за преобразуване на CSV файловете във файлов формат за различни бази данни. Много бази данни използват CSV (Comma Separated Values) текстов формат, като един от най-икономичните методи за прехвърляне и съхраняване на структурирана информация. Често се налага конвертиране на CSV файловете, особено файловете с много голям размер, в някой друг […]

Източник: Калдата