Actual Transparent Window дава възможност за изменяне на прозрачността и други параметри на програмните прозорци в операционната система Windows. Степента на прозрачност се регулира от 0% (изцяло непрозрачен) до 100% (изцяло прозрачен или невидим) по различни начини – чрез иконка в заглавието на програмния прозорец, допълнителна точка в менюто на прозореца, чрез горещ клавиш и […]

Източник: Калдата