Слабите места на Путин – как да бъде лишен от сила и безочие

Майката История лукаво си намигва с коварната си дъщеря Политиката и реди пред човечеството стария пасианс с поредния „диктатор-камикадзе“ в ролята на жокер (главен антигерой). Не бива да приемаме лекомислено игривото настроение на тези две уважаеми дами. Политическият хумор е доста специфичен и от шегите им често шурти човешка кръв на всички страни. Нека не бъдем идиоти, не си играйте на Политика, приемайте я като сериозна наука със сурови закони, строги правила и непоклатими постулати. Нали на никого няма да му хрумне да отмени закона за гравитацията или нещо друго от този род. А в политическия живот подобно безобразие се случва доста често.

Време ни е да пораснем и да се научим да действаме разумно. Това ще ни позволи да избегнем повтарянето на стари грешки и да не довеждаме кризата до крайни варианти, когато наистина

ще потекат реки от кръв,

при това не само в Украйна. Тогава съдбата на цивилизацията отново ще увисне на тънка нишка, усукана от непредсказуема комбинация на индивидуални страсти, обществени интереси, банални недоразумения и почти браунови политически действия (случайни и хаотични, по аналогия подобие на Брауновото движене във физиката – б.р.). Време е да се научим да не настъпваме „мюнхенската мотика“ (Мюнхенското споразумение на западните лидери с Хитлер от 1938 г.). Нека тази кървава шега да не сработи. За това е необходимо да се приложи комплексен план за разрешаване на конфликта. Единен план със съответните стратегически, тактически и оперативни действия по всички направления. Един от начините да се засили положителният ефект от бъдещите действия е да се приложи методът на съгласуваните логически линии. Но няма да се впускаме във военно-технически подробности, нека се съсредоточим върху политико-психологическите аспекти на стратегията.

Необходимо е стъпка по стъпка Путин да бъде лишен от неговата сила и безочие. Той трябва отново да стане дребен, слаб и изнервен (безполезна черупка). Тъй като имаме работа със строго персонифициран тоталитарен режим начело с диктатор-камикадзе, от принципно значение е разбирането на неговите психологически особености. И оглед на ограничените интелектуални способности на Путин (тъповат хитрец) и неговите психически комплекси (непълноценен егоцентрик), можем да го определим като човек с аналогово, фрагментарно нихилистично по същността си мислене. Необходимо е да изясним кои са опорните стълбове на психическото му равновесие и неговата самоувереност.

За това може да ни помогне покойният Жириновски. Този зъл клоун винаги е изричал съкровените мисли на своя господар. Така малко преди безславната си кончина този политически безумец изброи

военните предимства на Русия пред Запада

Нещо повече, определи създалата се ситуация като благоприятна за започването на войната – докато предимствата са налице. При това той посочи конкретните типове въоръжения, основно ракети, забравяйки по някаква причина доста развитите и опасни кибертехнологии. Тези знакови за диктатора-камикадзе видове оръжия трябва да станат обект на внимателно наблюдение от страна на всички съюзници (от демократичния свят – б.р.) и на съответните действия за тяхното неутрализиране, тъй като това ще бъде възможно най-силният психологически шок за Путин.

Процесът на „депутинизация“ вече е в ход и пораженията на рашистките войски в Украйна и предприетата от Запада политика на санкции вече разклатиха психическата устойчивост на диктатора-камикадзе.

Психологическата черупка, в която живее той в последния етап от политическия си живот, засега издържа на този удар, конструирайки своя въображаема реалност. Преломен момент, разрушаващ илюзиите му, може да стане постигането на съществени успехи в укрепването на украинската противовъздушна отбрана – до степен да сваля най-съвременните ракети, откъдето и да са изстреляни. Съществена полза може да донесе и демонстративното ликвидиране на важни политически и военни обекти в централните и източните области на Русия. Финалният удар трябва да бъде нанесен срещу кибервойските му чрез сриване на сайтове на силовите структури, блокиране на комуникационни линии и т. н. Всичко това трябва да се организира в съответния момент, най-малкото като демонстрация на новото съотношение на силите и сигнал, че занапред трябва да се воюва по определени правила. Има исторически прецедент – споразумението с Хитлер за неупотреба на химически оръжия.

Ако след такава операция Путин все още е жив, най-малкото ще е разбрал, че сега могат на правят с него каквото поискат. Диктаторът-камикадзе може и да не отстъпи от своята „украинска девиация“ (obsession), но ще е принуден да приеме тези условия и ще започне

нов етап на войната

Порядъчно смазано, царчето по-скоро ще рискува за последно като се обърне към традиционните и следователно губещи методи за водене на бойни действия, разширявайки мащабите им и протакайки развръзката колкото е възможно, в опит да тушира Украйна. Този коренен прелом ще даде импулс на дезинтеграционните процеси в политическия естаблишмънт на рашистката империя. Вече лишени от чувството за безнаказаност, всички ще се втурнат да оцеляват на принципа „спасявай се както можеш“.

На този етап ще започнат да се очертават контурите на бъдещото преустройство на рашистката империя и ново съотношение на силите в света. Украйна вече направи много, за да заеме достойно място в този нов световен ред и би било политическо безумие да загуби всичко това заради вътрешни проблеми. Затова няма да се уморя да повтарям:

деолигархизация, декриминализация, иновационен пробив

И умилени от тази разумност, уважаемите Дами накрая ще разкрият пред прилежните си ученици тайните на стария пасианс. И това ще бъде пътят към Победата.

Източник: Факти